fbpx

Erasmus+ DIGIMARKET

 

Tanári eszköztár fejlesztés nemzetköz együttműködésben

 


A Giving Hungary Alapítvány szakértői csoportja az internetbiztonsággal és a digitáklis eszközök otthoni használatával kapcsolatos módszertani segítő anyagokat dolgoz ki pedagógusok és szülők számára.

Az Erasmus+ program a COVID-19 okozta, az oktatásra nehezedő kihívásokra válaszul 2020. őszén rendkívüli pályázatot hirdetett a stratégiai partnerségek terén.

„A Covid19-világjárvány nemcsak az emberek interakcióit, valamint legalapvetőbb mindennapi feladataik ellátását befolyásolja, hanem jelentős hatást gyakorol az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitikák szokásos megvalósítására is. Társadalmaink e válságos időszakában az oktatáshoz való hozzáférés révén minden eddigieknél elengedhetetlenebbnek tűnik a gyors talpra állás biztosítása, és egyúttal a különböző háttérrel rendelkező személyeket megillető esélyegyenlőség biztosítása. (…)

E projektek célja az oktatási és képzési rendszerek felvértezése azokkal az eszközökkel, amelyekkel meg tudnak birkózni az online és távtanulásra történt közelmúltbeli hirtelen átállás kihívásaival, többek között azáltal, hogy támogatást nyújtanak a pedagógusok/oktatók számára a digitális kompetenciáik fejlesztéséhez, valamint megőrzik a tanulási lehetőségek befogadó jellegét.”

A felhívásra az Abacusan Stúdió koordinálásában, 4 ország 7 szervezetének együttműködésében kidolgozott tervvel pályáztunk, és az Erasmus+ programtól elnyertük a támogatást.

2021. májusában indult nemzetközi projektünkkel olyan módszertani- és tananyagokból, valamint egy interaktív, szabadon felhasználható és fejleszthető online keretrendszerből álló tudásbázis kidolgozását tűzzük ki célul, amely tudással, ötletekkel, különböző módszertanok ismeretével és könnyen használható tananyagokkal vértezi föl a tanárokat a COVID-19 eredményezte nehéz helyzetben, ugyanakkor segít pozitívvá kovácsolni a jövőre nézve mindazt, amit a COVID-19 helyzetből tanulhat(t)unk. A tudásbázis külön hangsúlyt fektet a tanulási nehézségekkel küzdő és a tehetséges gyermekek oktatására – egyúttal új utakat mutat a jövő pedagógiájának a digitális megoldásokkal segített módszertana felé.

A projekt keretében kidolgozott módszertani anyagok négy területen segítik a pedagógusok munkáját:

  • Az online keretrendszer könnyű kezelhetőséggel, a konferencia-felületekhez képest új, oktatási fókuszú funkciókkal, szabadon gazdagítható tananyag gyűjteménnyel segíti az online oktatást „COVID-on innen és túl”.
  • Módszertani oktató anyagok gyűjteménye támogatja a pedagógusok önképzését az online-, táv- és vegyes (blended learning) oktatás, a gamifikáció terén, új prezentációs anyagok (videók, animációk) készítésében.
  • Kidolgozott foglalkozás terveket bocsátunk rendelkezésre, amelyekkel tanulóikat segíthetik a hatékony időbeosztás, tanulás, a digitális eszközök biztonságos használatának elsajátításában vagy akár a kreatív digitális alkotás, algoritmikus gondolkodás, programozás komplex, több tantárgyra kiterjedő alkalmazásában.
  • Az internetbiztonságra, az otthoni digitális eszközhasználatra, a digitális stressz otthoni oldására vonatkozó gyakorlatok, beszélgetési témák, megoldási javaslatok gyűjteményével tanítványaik szüleit segíthetik abban, hogy az online térben mozgó gyermekeiknek minél biztonságosabb, motiválóbb környezetet teremthessenek.

Azonosítója:  2020-1-HU01-KA226-SCH-094158

A projekt címe:

Marketplace of Knowledge for Digital Education Methodology (Digitális oktatási piactér) – DIGIMARKET

A program együttműködő partnerei:

Koordinátor: Abacusan Stúdió Oktatásszervező Nonprofit Kft (Magyarország)

Fejlesztésben együttműködők:

  • Kids Life Skills asbl (Luxemburg)
  • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Magyarország)
  • Stichting Hogeschool Utrecht (Hollandia)
  • Interonline Cooperacion 2001 (Spanyolország)
  • M-Around Tanácsadó és Szolgáltató Kft (Magyarország)
  • Giving Hungary Alapítvány (Magyarország)